Πρόγραμμα μαθημάτων

1ο εξάμηνο
α/αΜάθημαΏρες/ εβδομάδα
Θεωρία
Ώρες/ εβδομάδα
Εργαστήριο
Πιστωτικές
Μονάδες ECTS
1.1Σύγχρονο μάνατζμεντ κτηνοτροφικών επιχειρήσεων (Innovative animal farm management)47.5
1.2Βιολογία διατήρησης και διαχείριση άγριας πανίδας
(Conservation biology and wild fauna diversity)
47.5
1.3Καινοτόμες τεχνολογίες στην εκτροφή των αγροτικών ζώων (Novel technologies in animal husbandry)227.5
1.4Ανθρωποζωονόσοι και δημόσια υγεία
(Human-zoonoses and public health)
47.5
ΣΥΝΟΛΟ1630
2ο εξάμηνο
α/αΜάθημαΏρες/ εβδομάδα
Θεωρία
Ώρες/ εβδομάδα
Εργαστήριο
Πιστωτικές
Μονάδες ECTS
2.1Aειφόρος και βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων- Βιοοικονομία
(Sustainable agricultural and food production-Bioeconomy)
47.5
2.2Πρόοδοι στην διατροφή των αγροτικών ζώων (Recent advances in animal nutrition)227.5
2.3Μοριακές τεχνικές στις ζωικές επιστήμες
(Molecular techniques in animal science and wildlife)
227.5
Μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (1)
2.4αΣυλλογικές μορφές αγροτικής επιχειρηματικότητας.
(Collective forms of agribusiness / Community support agriculture)
47.5
2.4βΑγροτουρισμός και οικοτουρισμός (Agrotourism and ecotourism)
47.5
ΣΥΝΟΛΟ1630
3ο εξάμηνο
α/αΜάθημαΏρες/ εβδομάδα
Θεωρία
Ώρες/ εβδομάδα
Εργαστήριο
Πιστωτικές
Μονάδες ECTS
3.1Αγροτική πολιτική και Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
(Agricultural policy and European program management)
47.5
3.2Υδρόβια οικοσυστήματα και ζωικοί πόροι
(Wetlands and animal resources)
227.5
3.3Ορθές πρακτικές εκτροφής και Ηθολογία στις ζωικές επιστήμες (Best farming practices and Ethology in animal science)
227.5
Μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (1)
3.4αΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για Περιοχές Natura και Ramsar
(GIS for Natura 2000 Network Areas and Ramsar Convention)
47.5
3.4βΕφαρμογές πράσινης κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων στη ζωική παραγωγή
(Application of green circular economy and sustainable waste management in animal production)
47.5
ΣΥΝΟΛΟ1630
4ο εξάμηνο
α/αΜάθημαΠιστωτικές
Μονάδες ECTS
4.1Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(Master thesis)
30
ΣΥΝΟΛΟ30