Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

  • Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ
  • ΦΕΚ τ. Β’ 5427/9-12-2020: Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας (Master of Science, MSc in “Livestock and Wildlife Management“».
  • ΦΕΚ τ.Β’ 6615/31-12-2021: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102/2020 (Β’ 4025) του ΠΜΣ
  • ΦΕΚ τ.Β’ 6641/31-12-2021: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1309/2020 (Β’ 5427) του ΠΜΣ