ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 283 του Ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αρ. 05/09-02-2023, λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Δ.Μ. ο οποίος εγκρίθηκε στην Συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΠΔΜ (αρ. 172/21-10-2022), αποφάσισε τη χορήγηση τεσσάρων συνολικά (4) ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (δευτέρου κύκλου σπουδών).

Οι υπότροφοι θα καλύψουν τις ανάγκες διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των μεταπτυχιακών του Τμήματος με μηνιαία αμοιβή 200,00€ για 5 μήνες. Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η γενική επίδοση τους και κατά δεύτερον το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή / μεταπτυχιακής φοιτήτριας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.
  2. Η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή / μεταπτυχιακής φοιτήτριας να ισχύει σε όλη τη διάρκεια το ακαδ. έτους 2022-23.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Αντίγραφο Βαθμολογίας του Π.Μ.Σ.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους (2021).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ankonstantinidou@uowm.gr ή ταχυδρομικώς, από τις 21-03-2023 έως και τις 27-03-2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα, τηλ. 23850-54610).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

ΑΙΤΗΣΗ

Ώρες συνεργασίας μελών ΔΕΠ/ εξωτερικών συνεργατών, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ώρες συνεργασίας διδασκόντων, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

Ονοματεπώνυμο Ημέρα/ώρες/χώρος συνεργασίας
Κατερίνα Μέλφου κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Ιωάννης Γιάντσης

 

κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Κωνσταντίνος
Ζαραλής

 

κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Δημήτριος Κάλφας κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης

Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Ως ημερομηνία έναρξης του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ορίζεται η 10η Μαρτίου 2023.

Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2022-2023

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ/ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Πρόοδοι στην διατροφή των αγροτικών ζώων Παρασκευή

Αίθουσα 9

13:00-17:00 Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Αειφόρος και βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων- Βιοοικονομία Παρασκευή

Αίθουσα 9

17:00-21:00 Κατερίνα Μέλφου
Μοριακές τεχνικές

στις ζωικές επιστήμες

Σάββατο

Αίθουσα 9

09:00-13:00 Ιωάννης Γιάντσης
Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός Σάββατο

Αίθουσα 9

13:00-17:00 Δημήτριος Κάλφας

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου ακαδ.έτους 2022-2023

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου ακαδ.έτους 2022-2023

A΄Εξάμηνο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Καινοτόμες τεχνολογίες στην εκτροφή των αγροτικών ζώων Παρασκευή

17/02/2023

13.00-17.00 Α1 Κωνσταντίνος Ζαραλής

 

Σύγχρονο μάνατζμεντ κτηνοτροφικών επιχειρήσεων Παρασκευή

17/02/2023

17.00-21.00 Α1 Κατερίνα Μέλφου

 

 

Βιολογία διατήρησης και διαχείριση άγριας πανίδας Σάββατο

18/02/2023

09:00-13:00 Α1 Ιωάννης Γιάντσης

 

 

Ανθρωποζωονόσοι και δημόσια υγεία Σάββατο

18/02/2023

13.00-17.00 Α1 Κωνσταντίνος Φειδάντσης

 

 

 

 

 

Γ΄Εξάμηνο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υδρόβια οικοσυστήματα και ζωικοί πόροι Παρασκευή 13.00-17.00 Α3 Ιωάννης Γιάντσης
Ορθές πρακτικές εκτροφής και Ηθολογία στις ζωικές επιστήμες Παρασκευή 17.00-21.00 Α3 Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Αγροτική πολιτική  και Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 

Σάββατο 09:00-13:00 Α3 Κατερίνα Μέλφου
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για Περιοχές Natura και Ramsar Σάββατο 16.00-20.00 Α3 Δημήτρης Κάλφας

Έναρξη αξιολόγησης διδακτικού έργου χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https <https://qau.uowm.gr> ://qau.uowm.gr

Έναρξη αξιολόγησης διδακτικού έργου χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https <https://qau.uowm.gr> ://qau.uowm.gr

Ανακοίνωση υποστήριξης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

                            Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

 

Ανακοινώνεται ότι η κυρία Ζωή Θώμου, φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Άγριας Πανίδας» του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να υποστηρίξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία με τίτλο: « Διερεύνηση της παρεχόμενης παθητικής ανόσιας έναντι του SARS Cov 2 μέσω του πρωτογάλακτος στα μινκ εκτροφής» και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Ζαραλή, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας. Η υποστήριξη θα λάβει χώρα στη διαδικτυακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mpn1  την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 09:30πμ.

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Ανακοίνωση υποστήριξης μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής

  Ανακοινώνεται ότι ο κύριος Στέργιος Λουδοβάρης, φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Άγριας Πανίδας» του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να υποστηρίξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία με τίτλο: «Χρήσεις αναψυχής του προστατευόμενου φυσικού οικοσυστήματος Γράμμου του Δήμου Νεστορίου» και επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Αικατερίνη Μέλφου, Καθηγήτρια του τμήματος Γεωπονίας. Η υποστήριξη θα λάβει χώρα στη διαδικτυακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mpn1  την Πέμπτη  24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:30.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΜΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ»

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

 

Ονοματεπώνυμο Ημέρα/ώρες/χώρος συνεργασίας
Κ.Μέλφου, καθηγήτρια κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
 

Ι.Γιάντσης, επίκουρος καθηγητής

 

κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Κ. Ζαραλής, επίκουρος καθηγητής κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Δ.Κάλφας, εξωτερικός συνεργάτης κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Κ. Φειδάντσης, εξωτερικός συνεργάτης κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης

 

 

Φλώρινα, 10/11/2022

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αικατερίνη Μέλφου, καθηγήτρια