Χωρίς κατηγορία

Ώρες συνεργασίας μελών ΔΕΠ/ εξωτερικών συνεργατών, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ώρες συνεργασίας διδασκόντων, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

Ονοματεπώνυμο Ημέρα/ώρες/χώρος συνεργασίας
Κατερίνα Μέλφου κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Ιωάννης Γιάντσης

 

κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Κωνσταντίνος
Ζαραλής

 

κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Δημήτριος Κάλφας κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης

Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Ως ημερομηνία έναρξης του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ορίζεται η 10η Μαρτίου 2023.

Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2022-2023

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ/ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Πρόοδοι στην διατροφή των αγροτικών ζώων Παρασκευή

Αίθουσα 9

13:00-17:00 Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Αειφόρος και βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων- Βιοοικονομία Παρασκευή

Αίθουσα 9

17:00-21:00 Κατερίνα Μέλφου
Μοριακές τεχνικές

στις ζωικές επιστήμες

Σάββατο

Αίθουσα 9

09:00-13:00 Ιωάννης Γιάντσης
Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός Σάββατο

Αίθουσα 9

13:00-17:00 Δημήτριος Κάλφας

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου ακαδ.έτους 2022-2023

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου ακαδ.έτους 2022-2023

A΄Εξάμηνο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Καινοτόμες τεχνολογίες στην εκτροφή των αγροτικών ζώων Παρασκευή

17/02/2023

13.00-17.00 Α1 Κωνσταντίνος Ζαραλής

 

Σύγχρονο μάνατζμεντ κτηνοτροφικών επιχειρήσεων Παρασκευή

17/02/2023

17.00-21.00 Α1 Κατερίνα Μέλφου

 

 

Βιολογία διατήρησης και διαχείριση άγριας πανίδας Σάββατο

18/02/2023

09:00-13:00 Α1 Ιωάννης Γιάντσης

 

 

Ανθρωποζωονόσοι και δημόσια υγεία Σάββατο

18/02/2023

13.00-17.00 Α1 Κωνσταντίνος Φειδάντσης

 

 

 

 

 

Γ΄Εξάμηνο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υδρόβια οικοσυστήματα και ζωικοί πόροι Παρασκευή 13.00-17.00 Α3 Ιωάννης Γιάντσης
Ορθές πρακτικές εκτροφής και Ηθολογία στις ζωικές επιστήμες Παρασκευή 17.00-21.00 Α3 Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Αγροτική πολιτική  και Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 

Σάββατο 09:00-13:00 Α3 Κατερίνα Μέλφου
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για Περιοχές Natura και Ramsar Σάββατο 16.00-20.00 Α3 Δημήτρης Κάλφας

Έναρξη αξιολόγησης διδακτικού έργου χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https <https://qau.uowm.gr> ://qau.uowm.gr

Ανακοίνωση υποστήριξης μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής

  Ανακοινώνεται ότι ο κύριος Στέργιος Λουδοβάρης, φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Άγριας Πανίδας» του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να υποστηρίξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία με τίτλο: «Χρήσεις αναψυχής του προστατευόμενου φυσικού οικοσυστήματος Γράμμου του Δήμου Νεστορίου» και επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Αικατερίνη Μέλφου, Καθηγήτρια του τμήματος Γεωπονίας. Η υποστήριξη θα λάβει χώρα στη διαδικτυακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mpn1  την Πέμπτη  24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:30.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΜΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ»

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

 

Ονοματεπώνυμο Ημέρα/ώρες/χώρος συνεργασίας
Κ.Μέλφου, καθηγήτρια κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
 

Ι.Γιάντσης, επίκουρος καθηγητής

 

κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Κ. Ζαραλής, επίκουρος καθηγητής κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Δ.Κάλφας, εξωτερικός συνεργάτης κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Κ. Φειδάντσης, εξωτερικός συνεργάτης κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης

 

 

Φλώρινα, 10/11/2022

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αικατερίνη Μέλφου, καθηγήτρια

Πρόγραμμα διδασκαλίας Γ΄ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

Πρόγραμμα διδασκαλίας Γ΄εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά την 04η  Νοεμβρίου 2022 και  λήγει την 20η  Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υδρόβια οικοσυστήματα και ζωικοί πόροι Παρασκευή 13.00-17.00 Α3 Ιωάννης Γιάντσης
Ορθές πρακτικές εκτροφής και Ηθολογία στις ζωικές επιστήμες Παρασκευή 17.00-21.00 Α3 Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Αγροτική πολιτική  και Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 

Σάββατο 09:00-13:00 Α3 Κατερίνα Μέλφου
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για Περιοχές Natura και Ramsar Σάββατο 16.00-20.00 Α3 Δημήτρης Κάλφας

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 Ανακοινώνεται ότι ο κύριος Χρήστος Βασδραβανίδης, φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Άγριας Πανίδας» του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να υποστηρίξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία με τίτλο: «Εξέταση της καταλληλότητας της ιριδίζουσας πέστροφας (Oncorhynchus mykiss) για την ανάπτυξη της ενυδρειοπονίας στην Ελλάδα, ενός κλάδου με ποικίλα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη» και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ιωάννη Γιάντση, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας. Η υποστήριξη θα λάβει χώρα στη διαδικτυακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mpn1  την Τρίτη  18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Ανακοίνωση εγγραφής υποψηφίων 2022-2023

Αγαπητοί υποψήφιοι και αγαπητές υποψήφιες

 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» και σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

 

Οι επιτυχόντες θα πρέπει:

  • έως τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 να συμπληρώσουν και να καταθέσουν ηλεκτρονικά το επισυναπτόμενο έντυπο εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. και να το αποστείλουν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ankonstantinidou@uowm.gr.
  • όσοι από τους επιτυχόντες επιθυμούν να αιτηθούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ θα πρέπει να υποβάλουν, το ίδιο χρονικό διάστημα, σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 της υπ’ αρ. 108990/Ζ1/08-09-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 4899Β΄), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ankonstantinidou@uowm.gr.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ

Σχετικά έγγραφα:

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση απαλλαγή τελών φοίτησης

ΦΕΚ απαλλαγής τελών φοίτησης

ΦΕΚ εθνικού ενδιάμεσου εισοδήματος