Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 283 του Ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αρ. 05/09-02-2023, λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Δ.Μ. ο οποίος εγκρίθηκε στην Συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΠΔΜ (αρ. 172/21-10-2022), αποφάσισε τη χορήγηση τεσσάρων συνολικά (4) ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (δευτέρου κύκλου σπουδών).

Οι υπότροφοι θα καλύψουν τις ανάγκες διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των μεταπτυχιακών του Τμήματος με μηνιαία αμοιβή 200,00€ για 5 μήνες. Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η γενική επίδοση τους και κατά δεύτερον το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή / μεταπτυχιακής φοιτήτριας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.
  2. Η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή / μεταπτυχιακής φοιτήτριας να ισχύει σε όλη τη διάρκεια το ακαδ. έτους 2022-23.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Αντίγραφο Βαθμολογίας του Π.Μ.Σ.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους (2021).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ankonstantinidou@uowm.gr ή ταχυδρομικώς, από τις 21-03-2023 έως και τις 27-03-2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα, τηλ. 23850-54610).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

ΑΙΤΗΣΗ

Έναρξη αξιολόγησης διδακτικού έργου χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https <https://qau.uowm.gr> ://qau.uowm.gr

Ανακοίνωση υποστήριξης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

                            Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

 

Ανακοινώνεται ότι η κυρία Ζωή Θώμου, φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Άγριας Πανίδας» του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να υποστηρίξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία με τίτλο: « Διερεύνηση της παρεχόμενης παθητικής ανόσιας έναντι του SARS Cov 2 μέσω του πρωτογάλακτος στα μινκ εκτροφής» και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Ζαραλή, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας. Η υποστήριξη θα λάβει χώρα στη διαδικτυακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mpn1  την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 09:30πμ.

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Ανακοίνωση υποστήριξης μεταπτυχιακής διατριβής

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

 

Ανακοινώνεται ότι η κυρία Ουρανία Γατσομάλου, φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Άγριας Πανίδας» του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να υποστηρίξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία με τίτλο: «Εποχική ποσοτική κατανομή και ποικιλότητα των ειδών κουνουπιών στην περιοχή της Άρτας, υπό το πρίσμα της όχλησης και της μετάδοσης παθογόνων» και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ιωάννη Γιάντση, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας. Η υποστήριξη θα λάβει χώρα στη διαδικτυακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mpn1  την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Συμβουλευτική Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Η συνέλευση του τμήματος Γεωπονίας (αρ.συνεδρίασης 17/2022), της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν εισήγησης (αρ.συνεδρίασης 6/2022) της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας”, συγκρότησε τη παρακάτω Συμβουλευτική Επιτροπή του προγράμματος σπουδών:

  1. Γεώργιος Αρσένος, Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  2. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  3. Σπυρίδων Μάμαλης, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).
  4. Δημήτριος Σοφολόγης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ).

 

Ο σκοπός της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του προγράμματος σπουδών, καθώς και η συνεχής βελτίωση του ΠΜΣ σε θέματα όπως η στρατηγική και οι σχέσεις του με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, με τις γνώσεις και την εμπειρία της, θα συμβάλλει καθοριστικά στη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη του μεταπτυχιακού μας προγράμματος.

Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Παρακαλούμε ενημερωθείτε στο παρακάτω έγγραφο για την “Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2023”: