Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Το εαρινό εξάμηνο ξεκινά την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 (13 εβδομάδες μαθημάτων και μια εβδομάδα εξεταστικής), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Aειφόρος και βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων- Βιοοικονομία Παρασκευή 14.00-18.00 Κατερίνα Μέλφου
Πρόοδοι στην διατροφή των αγροτικών ζώων Παρασκευή 18.00-22.00 Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Υδρόβια οικοσυστήματα και ζωικοί πόροι Σάββατο 09.00-13.00 Ιωάννης Γιάντσης
Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός Σάββατο 13.00-17.00 Φώτιος Χατζηθεοδωρίδης

Τα μαθήματα (Υ.Α. αριθμ. 20877/Ζ1/ΦΕΚ 722/24-02-2021, τ.Β.) θα διεξαχθούν εξ’ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Ο σύνδεσμος της αίθουσας (Personal Link) είναι: https://zoom.us/my/uowm.mpn1 ή Personal Meeting ID: 329 009 8637.

Σύντομες οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο: https://help.uowm.gr/?page_id=48

Σχετικά αρχεία: ΣχΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020_2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του COVID19 – 30/1 έως 8/2

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρί-ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φε-βρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

Εσωτερικός κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημοσιεύτηκε η αριθμ.1309 απόφαση που αφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» (Master of Science, MSc in «Livestock and Wildlife Management»).

Σχετικά αρχεία: ΦΕΚ τ.Β’ 5427/9-12-2020

Ενημερωτική συνάντηση για τη λειτουργία του Γραφείου του Συνήγορου φοιτητή

Το Γραφείο του Συνήγορου του φοιτητή του ΠΔΜ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες να συμμετάσχουν σε εικονική συνάντηση με θέμα:

«Ενημέρωση για τη λειτουργία του Γραφείου του Συνήγορου φοιτητή»

τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 μέσω του συνδέσμου

https://zoom.us/my/uowm.da
Meeting ID: 262 289 2621

Σχετικά αρχεία: Προσκληση (αρχείο pdf)

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και λήγει στις 27 Φεβρουαρίου 2021 (13 εβδομάδες μαθημάτων), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑΗΜΕΡΑΩΡΕΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Ανθρωποζωονόσοι και δημόσια υγείαΠαρασκευή14.00-18.00Αρσένης Τσιότσιας
Καινοτόμες τεχνολογίες στην εκτροφή των αγροτικών ζώωνΠαρασκευή18.00-22.00Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Βιολογία διατήρησης και διαχείριση άγριας πανίδαςΣάββατο9.00-13.00Ιωάννης Γιάντσης
Σύγχρονο μάνατζμεντ κτηνοτροφικών επιχειρήσεωνΣάββατο13.00-17.00Κατερίνα Μέλφου

Τα μαθήματα (ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06-11-2020) θα διεξαχθούν εξ’ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας zoom. Ο σύνδεσμος της αίθουσας (Personal Link) είναι: https://zoom.us/my/uowm.mpn1. Σύντομες οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο: https://help.uowm.gr/?page_id=48

Σχετικές ενέργειες που αφορούν στην έναρξη του εξαμήνου:

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στη Γραμματεία, είναι να μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://uregister.uowm.gr για να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης θα βρείτε στη διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Κάποιες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνετε είναι:

Σχετικά αρχεία: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020_2021 (pdf)

Ανακοίνωση εγγραφής επιτυχόντων 2020-2021

Φλώρινα 09/11/2020

Αγαπητοί υποψήφιοι και αγαπητές υποψήφιες

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» και σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Οι επιτυχόντες θα πρέπει:

  • έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 να συμπληρώσουν και να καταθέσουν ηλεκτρονικά το επισυναπτόμενο έντυπο εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. και να το αποστείλουν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ankonstantinidou@uowm.gr.
  • για την εγγραφή τους στο Α’ Εξάμηνο να αποστείλουν στο ίδιο email και εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος σκαναρισμένο έντυπο κατάθεσης χρηματικού ποσού 800€ στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας GR08 0110 3770 0000 3770 0974 548 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αναγράφοντας απαραιτήτως τον ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 8576 και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους.

Όσοι από τους επιτυχόντες επιθυμούν να αιτηθούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ θα πρέπει να υποβάλουν, το ίδιο χρονικό διάστημα, σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 της υπ’ αρ. 131757/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ3387/Β’/10-8-2018), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ankonstantinidou@uowm.gr, χωρίς να απαιτείται η καταβολή του ποσού των διδάκτρων Α΄Εξαμήνου(800€).

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών θα ανακοινωθούν μέχρι την Τετάρτη 18/11/2020. Για τις υποβληθείσες αιτήσεις που δεν θα εγκριθούν, η κατάθεση των διδάκτρων θα πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 20/11/2020.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση συνέντευξης υποψηφίων 2020-2021

Φλώρινα 03/11/2020

Αξιότιμοι, Αξιότιμες
Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Για την καλύτερη δυνατή ολοκλήρωση τις διαδικασίας, σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

Α) Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας (λόγω  προσωπικών δεδομένων).

Β) Η διάρκεια των συνεντεύξεων ορίζεται στα 10 λεπτά. Παρακαλείστε να εισέλθετε στην αίθουσα αναμονής 10 λεπτά πριν τον προκαθορισμένο χρόνο προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης θα εισέρχεται ο επόμενος προκειμένου να μην υπάρξουν χρονικά κενά.

Δ) Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης παρακαλείσθε να αποστείλετε e-mail  στη γραμματεία προκειμένου να επανακαθοριστεί ο χρόνος και η ημέρα της συνέντευξης.

Οδηγίες Zoom

Για τη σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω link:
https://zoom.us/my/uowm.agro1

Προσοχή σε πρώτη φάση επιλέγοντας το link θα βρεθείτε σε χώρο αναμονής, καθώς οι συνεντεύξεις είναι ατομικές. Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να σας αποδεχτεί η επιτροπή στην αίθουσα αναμονής, προκειμένου να δώσετε τη συνέντευξή σας.

Συνημμένα αρχεία: ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας», του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι 01/11/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ankonstantinidou@uowm.gr ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας
ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»
Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 50100 Φλώρινα
Τηλ. 2385054610

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στη Γραμματέα του Π.Μ.Σ.(κ. Κωνσταντινίδου), τηλ.: 23850 54610 και e-mail: lwm@uowm.gr.

B) Στη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (κ. Μέλφου), τηλ. 6932726093.