Ανακοινώσεις

Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Παρακαλούμε ενημερωθείτε στο παρακάτω έγγραφο για την “Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2023”:

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Το εαρινό εξάμηνο ξεκινά την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 (13 εβδομάδες μαθημάτων και μια εβδομάδα εξεταστικής), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Aειφόρος και βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων- Βιοοικονομία Παρασκευή 14.00-18.00 Κατερίνα Μέλφου
Πρόοδοι στην διατροφή των αγροτικών ζώων Παρασκευή 18.00-22.00 Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Υδρόβια οικοσυστήματα και ζωικοί πόροι Σάββατο 09.00-13.00 Ιωάννης Γιάντσης
Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός Σάββατο 13.00-17.00 Φώτιος Χατζηθεοδωρίδης

Τα μαθήματα (Υ.Α. αριθμ. 20877/Ζ1/ΦΕΚ 722/24-02-2021, τ.Β.) θα διεξαχθούν εξ’ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Ο σύνδεσμος της αίθουσας (Personal Link) είναι: https://zoom.us/my/uowm.mpn1 ή Personal Meeting ID: 329 009 8637.

Σύντομες οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο: https://help.uowm.gr/?page_id=48

Σχετικά αρχεία: ΣχΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020_2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του COVID19 – 30/1 έως 8/2

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρί-ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φε-βρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

Εσωτερικός κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημοσιεύτηκε η αριθμ.1309 απόφαση που αφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» (Master of Science, MSc in «Livestock and Wildlife Management»).

Σχετικά αρχεία: ΦΕΚ τ.Β’ 5427/9-12-2020

Ενημερωτική συνάντηση για τη λειτουργία του Γραφείου του Συνήγορου φοιτητή

Το Γραφείο του Συνήγορου του φοιτητή του ΠΔΜ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες να συμμετάσχουν σε εικονική συνάντηση με θέμα:

«Ενημέρωση για τη λειτουργία του Γραφείου του Συνήγορου φοιτητή»

τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 μέσω του συνδέσμου

https://zoom.us/my/uowm.da
Meeting ID: 262 289 2621

Σχετικά αρχεία: Προσκληση (αρχείο pdf)

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και λήγει στις 27 Φεβρουαρίου 2021 (13 εβδομάδες μαθημάτων), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑΗΜΕΡΑΩΡΕΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Ανθρωποζωονόσοι και δημόσια υγείαΠαρασκευή14.00-18.00Αρσένης Τσιότσιας
Καινοτόμες τεχνολογίες στην εκτροφή των αγροτικών ζώωνΠαρασκευή18.00-22.00Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Βιολογία διατήρησης και διαχείριση άγριας πανίδαςΣάββατο9.00-13.00Ιωάννης Γιάντσης
Σύγχρονο μάνατζμεντ κτηνοτροφικών επιχειρήσεωνΣάββατο13.00-17.00Κατερίνα Μέλφου

Τα μαθήματα (ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06-11-2020) θα διεξαχθούν εξ’ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας zoom. Ο σύνδεσμος της αίθουσας (Personal Link) είναι: https://zoom.us/my/uowm.mpn1. Σύντομες οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο: https://help.uowm.gr/?page_id=48

Σχετικές ενέργειες που αφορούν στην έναρξη του εξαμήνου:

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στη Γραμματεία, είναι να μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://uregister.uowm.gr για να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης θα βρείτε στη διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Κάποιες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνετε είναι:

Σχετικά αρχεία: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020_2021 (pdf)