Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Ως ημερομηνία έναρξης του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ορίζεται η 10η Μαρτίου 2023.

Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2022-2023

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ/ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Πρόοδοι στην διατροφή των αγροτικών ζώων Παρασκευή

Αίθουσα 9

13:00-17:00 Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Αειφόρος και βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων- Βιοοικονομία Παρασκευή

Αίθουσα 9

17:00-21:00 Κατερίνα Μέλφου
Μοριακές τεχνικές

στις ζωικές επιστήμες

Σάββατο

Αίθουσα 9

09:00-13:00 Ιωάννης Γιάντσης
Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός Σάββατο

Αίθουσα 9

13:00-17:00 Δημήτριος Κάλφας