Ώρες συνεργασίας μελών ΔΕΠ/ εξωτερικών συνεργατών, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ώρες συνεργασίας διδασκόντων, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

Ονοματεπώνυμο Ημέρα/ώρες/χώρος συνεργασίας
Κατερίνα Μέλφου κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Ιωάννης Γιάντσης

 

κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Κωνσταντίνος
Ζαραλής

 

κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Δημήτριος Κάλφας κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης