Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου ακαδ.έτους 2022-2023

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου ακαδ.έτους 2022-2023

A΄Εξάμηνο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Καινοτόμες τεχνολογίες στην εκτροφή των αγροτικών ζώων Παρασκευή

17/02/2023

13.00-17.00 Α1 Κωνσταντίνος Ζαραλής

 

Σύγχρονο μάνατζμεντ κτηνοτροφικών επιχειρήσεων Παρασκευή

17/02/2023

17.00-21.00 Α1 Κατερίνα Μέλφου

 

 

Βιολογία διατήρησης και διαχείριση άγριας πανίδας Σάββατο

18/02/2023

09:00-13:00 Α1 Ιωάννης Γιάντσης

 

 

Ανθρωποζωονόσοι και δημόσια υγεία Σάββατο

18/02/2023

13.00-17.00 Α1 Κωνσταντίνος Φειδάντσης

 

 

 

 

 

Γ΄Εξάμηνο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υδρόβια οικοσυστήματα και ζωικοί πόροι Παρασκευή 13.00-17.00 Α3 Ιωάννης Γιάντσης
Ορθές πρακτικές εκτροφής και Ηθολογία στις ζωικές επιστήμες Παρασκευή 17.00-21.00 Α3 Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Αγροτική πολιτική  και Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 

Σάββατο 09:00-13:00 Α3 Κατερίνα Μέλφου
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για Περιοχές Natura και Ramsar Σάββατο 16.00-20.00 Α3 Δημήτρης Κάλφας