Μήνας: Φεβρουάριος 2023

Ώρες συνεργασίας μελών ΔΕΠ/ εξωτερικών συνεργατών, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ώρες συνεργασίας διδασκόντων, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

Ονοματεπώνυμο Ημέρα/ώρες/χώρος συνεργασίας
Κατερίνα Μέλφου κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Ιωάννης Γιάντσης

 

κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Κωνσταντίνος
Ζαραλής

 

κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Δημήτριος Κάλφας κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης

Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Ως ημερομηνία έναρξης του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ορίζεται η 10η Μαρτίου 2023.

Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2022-2023

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ/ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Πρόοδοι στην διατροφή των αγροτικών ζώων Παρασκευή

Αίθουσα 9

13:00-17:00 Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Αειφόρος και βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων- Βιοοικονομία Παρασκευή

Αίθουσα 9

17:00-21:00 Κατερίνα Μέλφου
Μοριακές τεχνικές

στις ζωικές επιστήμες

Σάββατο

Αίθουσα 9

09:00-13:00 Ιωάννης Γιάντσης
Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός Σάββατο

Αίθουσα 9

13:00-17:00 Δημήτριος Κάλφας

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου ακαδ.έτους 2022-2023

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου ακαδ.έτους 2022-2023

A΄Εξάμηνο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Καινοτόμες τεχνολογίες στην εκτροφή των αγροτικών ζώων Παρασκευή

17/02/2023

13.00-17.00 Α1 Κωνσταντίνος Ζαραλής

 

Σύγχρονο μάνατζμεντ κτηνοτροφικών επιχειρήσεων Παρασκευή

17/02/2023

17.00-21.00 Α1 Κατερίνα Μέλφου

 

 

Βιολογία διατήρησης και διαχείριση άγριας πανίδας Σάββατο

18/02/2023

09:00-13:00 Α1 Ιωάννης Γιάντσης

 

 

Ανθρωποζωονόσοι και δημόσια υγεία Σάββατο

18/02/2023

13.00-17.00 Α1 Κωνσταντίνος Φειδάντσης

 

 

 

 

 

Γ΄Εξάμηνο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Υδρόβια οικοσυστήματα και ζωικοί πόροι Παρασκευή 13.00-17.00 Α3 Ιωάννης Γιάντσης
Ορθές πρακτικές εκτροφής και Ηθολογία στις ζωικές επιστήμες Παρασκευή 17.00-21.00 Α3 Κωνσταντίνος
Ζαραλής
Αγροτική πολιτική  και Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 

Σάββατο 09:00-13:00 Α3 Κατερίνα Μέλφου
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για Περιοχές Natura και Ramsar Σάββατο 16.00-20.00 Α3 Δημήτρης Κάλφας