Μήνας: Σεπτέμβριος 2022

Ανακοίνωση συνέντευξης υποψηφίων 2022-2023

Αξιότιμες, Αξιότιμοι

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022, θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Για την καλύτερη δυνατή ολοκλήρωση τις διαδικασίας, σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

Α) Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας (λόγω  προσωπικών δεδομένων).

Β) Η διάρκεια των συνεντεύξεων ορίζεται στα 10 λεπτά. Παρακαλείστε να εισέλθετε στην αίθουσα αναμονής 10 λεπτά πριν τον προκαθορισμένο χρόνο προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης θα εισέρχεται ο επόμενος προκειμένου να μην υπάρξουν χρονικά κενά.

Δ) Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης παρακαλείσθε να αποστείλετε e-mail  στη γραμματεία προκειμένου να επανακαθοριστεί ο χρόνος και η ημέρα της συνέντευξης.

Οδηγίες Zoom

Για τη σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω link:

https://zoom.us/my/uowm.mpn1

Προσοχή, σε πρώτη φάση επιλέγοντας το link θα βρεθείτε σε χώρο αναμονής, καθώς οι συνεντεύξεις είναι ατομικές. Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να σας αποδεχτεί η επιτροπή στην αίθουσα αναμονής, προκειμένου να δώσετε τη συνέντευξή σας.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

 

Ανακοινώνεται ότι η κυρία Αγλαΐα Ζατραζέμη, φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Άγριας Πανίδας» του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να υποστηρίξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία με τίτλο: «Αξιολόγηση των στάσεων και προτιμήσεων των καταναλωτών σχετικά με τις αυτόχθονες φυλές και τοπικές ποικιλίες φυτών στην Δυτική Μακεδονία» και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ιωάννη Γιάντση, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας. Η υποστήριξη θα λάβει χώρα στη διαδικτυακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mpn1  την Παρασκευή  30 Σεπτεμβρίου  2022 και ώρα 16:00.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Ακαδημαϊκός σύμβουλος του Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας».

Ακαδημαϊκός σύμβουλος του Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας», του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ορίσθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Ζαραλής, Επίκουρος Καθηγητής. Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο και βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στη διάρκεια των σπουδών τους.

Μέχρι την έκδοση κανονισμού συμβούλου σπουδών του ΜΠΣ ο σύμβουλος σπουδών παρέχει τις υπηρεσίες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 21 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας.

Συμβουλευτική Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Η συνέλευση του τμήματος Γεωπονίας (αρ.συνεδρίασης 17/2022), της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν εισήγησης (αρ.συνεδρίασης 6/2022) της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας”, συγκρότησε τη παρακάτω Συμβουλευτική Επιτροπή του προγράμματος σπουδών:

  1. Γεώργιος Αρσένος, Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  2. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  3. Σπυρίδων Μάμαλης, Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).
  4. Δημήτριος Σοφολόγης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ).

 

Ο σκοπός της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του προγράμματος σπουδών, καθώς και η συνεχής βελτίωση του ΠΜΣ σε θέματα όπως η στρατηγική και οι σχέσεις του με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, με τις γνώσεις και την εμπειρία της, θα συμβάλλει καθοριστικά στη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη του μεταπτυχιακού μας προγράμματος.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας», του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, μέχρι 03/10/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ankonstantinidou@uowm.gr ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:

 

                                                        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                    Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας

                           ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»

                                                              Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

                                                                                  Τηλ. 23850 54610

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στη Γραμματέα του Π.Μ.Σ.(κα. Κωνσταντινίδου), τηλ.: 23850 54610 και e-mail: lwm@uowm.gr.

B) Στη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (κα. Μέλφου), τηλ. 6932726093.