Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Παρακαλούμε ενημερωθείτε στο παρακάτω έγγραφο για την “Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2023”: