Μήνας: Νοέμβριος 2021

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΜΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ»

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

 

Ονοματεπώνυμο Ημέρα/ώρες/χώρος συνεργασίας
Κ.Μέλφου, καθηγήτρια κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
 

Ι.Γιάντσης, επίκουρος καθηγητής

 

κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Κ. Ζαραλής, επίκουρος καθηγητής κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Ε.Κασαπίδου, επίκουρος καθηγήτρια κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης
Αρ.Τσιότσιας, επίκουρος καθηγητής κατόπιν συνεννόησης μέσω email για ραντεβού τηλεδιάσκεψης

 

 

Φλώρινα, 10/11/2021

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αικατερίνη Μέλφου, καθηγήτρια

Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής & Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης

Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής & Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης