Μήνας: Σεπτέμβριος 2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του COVID19 – 27/9 έως 4/10/2021

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 4441/25-09-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 8) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://share.uowm.gr/download/8480d9b4cbdf7509f99bfe16d453ff30061d.html θα βρείτε το συνημμένο ΦΕΚ.

Επίσης, σας διαβιβάζουμε το ΦΕΚ τ.Β’ 4406/24-9-2021 με θέμα «Λειτουργία των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

Στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://share.uowm.gr/download/8514bdfdacaf44c49bcfe7851276e4605fbf.html θα βρείτε το συνημμένο ΦΕΚ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας», του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μέχρι 30/09/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ankonstantinidou@uowm.gr ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας
ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 50100 Φλώρινα
Τηλ. 2385054610

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στη Γραμματέα του Π.Μ.Σ.(κ. Κωνσταντινίδου), τηλ.: 23850 54610 και e-mail: lwm@uowm.gr.

B) Στη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (κ. Μέλφου), τηλ. 6932726093.

 

H Διευθύντρια του ΠΜΣ

Καθηγήτρια