Μήνας: Ιούνιος 2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του COVID19 – 19/6 έως 28/6

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 2660/18-06-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τo Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 8) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το συνημμένο αρχείο ΦΕΚ:

https://share.uowm.gr/download/0168614123f1d7b51bc60634eed57432ee19.html

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του COVID19 – 14/6 έως 21/6

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 2476/10-06-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 8) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το συνημμένο αρχείο ΦΕΚ:

https://share.uowm.gr/download/6062d9bb79c3e7ce254c6b4dd82270def78d.html

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του COVID19 – 7/6 έως 14/6

Για ενημέρωση σας, το ΦΕΚ τ.Β’ 2366/05-06-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 8) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/9758c23157644a20bbefd6ad4a5f82a3a145.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο ΦΕΚ.

 

Προκήρυξη – Ανακοίνωση ΜΠΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

To Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 2η χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο:«Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»

Σχετικά αρχεία:

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του COVID19 – 31/5 έως 7/6

Ενημερωθείτε για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00:

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 9) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.