Μήνας: Φεβρουάριος 2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του COVID19 – 11/2 έως 1/3

Σας διαβιβάζουμε ΦΕΚ τ.Β’ 534/10-02-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 9) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Το αρχείο θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/616327532199e0b65157347f42af86468923.html

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του COVID19 – 30/1 έως 8/2

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρί-ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φε-βρουαρίου 2021 και ώρα 6:00