Εσωτερικός κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημοσιεύτηκε η αριθμ.1309 απόφαση που αφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» (Master of Science, MSc in «Livestock and Wildlife Management»).

Σχετικά αρχεία: ΦΕΚ τ.Β’ 5427/9-12-2020